[Metavo-outages] 23. 1. 2017 - planovana odstavka diskového pole /storage/praha1/ (storage-praha1.metacentrum.cz)

Ivana Krenkova krenkova na ics.muni.cz
Pondělí Leden 16 16:56:45 CET 2017


V pondělí 23. 1. 2017 dojde k přepojování diskového pole 
//storage/praha1// (storage-praha1.metacentrum.cz) na nový HW. Po dobu 
synchronizace dat se starým polem (několik hodin) bude pole nedostupné. 
Sdílený pracovní prostor tarkil*:/scratch.shared, mountovaný z tohoto 
pole, nebude rovněž po dobu výpadku dostupný.

Míra ovlivnění běžících úloh v době přepojování:

 * Úlohy pracující s daty uloženými/ukládanými na jiných diskových
  polích ovlivněny nebudou.
 * Úlohy pracující ve scratchi, které při ukončení výpočtu ověřují
  úspěšnost vykopírování výsledků na diskové pole (např. dle
  doporučovaného skeletu skriptu na
  https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Spouštění_úloh_v_plánovači#Přenášejte_soubory_přes_NFSv4
  <https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Spou%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_%C3%BAloh_v_pl%C3%A1nova%C4%8Di#P%C5%99en%C3%A1%C5%A1ejte_soubory_p%C5%99es_NFSv4>),
  a které se budou v okamžiku odstávky pokoušet vykopírovat data na
  diskové pole//storage/praha1//) budou ovlivněny jen minimálně, svá
  data naleznete ve scratchi na příslušných strojích.
 * Úlohy, které intenzivněji pracují přímo nad daty diskového pole
  /storage/praha1/ (nedoporučený způsob práce s daty) budou ukončeny.

Velmi se omlouváme za způsobené komplikace,
Technická podpora MetaCentra
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://mailman.metacentrum.cz/pipermail/metavo-outages-cs/attachments/20170116/a89cc1cd/attachment.html>


More information about the Metavo-outages-cs mailing list