Du-users-cs -- Uživatelé datových úložišť infrastruktury CESNET

 

About Du-users-cs (this list is managed by Perun)
Česky

To see the collection of prior postings to the list, visit the Du-users-cs Archives. aktuální archiv je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Using Du-users-cs
To post a message to all the list members, send email to du-users-cs@metacentrum.cz.
Subscription to Du-users-cs

This list is managed by Perun. Changes must be done there.

-->
Konferenci Du-users-cs spravuje(í) david.antos at cesnet.cz, jan.hornicek at cesnet.cz
Administrativní rozhraní pro Du-users-cs.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru metacentrum.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered