Cesnet-aai-relying-services -- Administrators of Service Providers using CESNET Proxy IdP

 

About Cesnet-aai-relying-services (this list is managed by Perun)

To see the collection of prior postings to the list, visit the Cesnet-aai-relying-services Archives. aktuální archiv je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Using Cesnet-aai-relying-services
To post a message to all the list members, send email to cesnet-aai-relying-services@metacentrum.cz.
Subscription to Cesnet-aai-relying-services

This list is managed by Perun. Changes must be done there.


Konferenci Cesnet-aai-relying-services spravuje(í) vyskocilpavel at muni.cz, pavel.vyskocil at cesnet.cz
Administrativní rozhraní pro Cesnet-aai-relying-services.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru metacentrum.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered